Back to All Events

Přednáška - Záhada Giorgionovy Bouře

Jeden z nejznámějších benátských obrazů počátku 16. století je opředen tajemstvím stejně jako jeho autor Giorgione, jehož pravé jméno bylo do nedávné doby neznámé. Je tento nevelký obraz samostatným dílem, nebo výřezem většího celku? Je jeho námětem znázornění proměny počasí, jak naznačuje jeho název, nebo v sobě skrývá mnohem komplikovanější příběh? Na tyto otázky se dozvíte odpověď na této přednášce.

Přednáší: Eliška Zlatohlávková

Giorgione Bouře.jpgLater Event: April 27
Retrovýlet za Loosem do Plzně