Back to All Events

Přednáška – Na Cihlářce stojí dům: říkali mu Sanopz…

Přednáší - Doc. PhDr.Boris Titzl, Ph.D.

Winternitzova vila uvádí přenášku, která úzce souvisí s jejím bezprostředním okolím. O dvě čísla popisné vedle, v té samé ulici Na Cihlářce 8, bylo slavné léčebné zařízení „SANOPZ“, vybudované za první republiky a v době komunistické éry sloužící pro politické prominenty. V současné době v havarijním stavu těsně před demolicí. Jeho pohnutou minulost a okolnosti vzniku stavby přiblíží tato přednáška. Zároveň je snaha po přednášce vyvolat diskuzi o projektu rozsáhlé novostavby, která se na jejím místě plánuje. Budou pozváni zástupci jak z řad investora a architekta, tak z místních organizací a zástupci MČ Praha 5. Doufáme, že vznikne prostor pro otevřenou diskuzi o podobě tohoto místa v klidné rezidenční čtvrti Malvazinky. 

 

Zchátralý objekt čp. 1977 v ulici Na Cihlářce už ničím nepřipomíná léčebné zařízení pro politické prominenty doby předlistopadové a už vůbec ne útočiště košířských a smíchovských dětí, které sem chodily do „ústavu pro výchovu životem a prací“ a kde nacvičoval svůj program na cesty do zahraničí i po vlastech ještě československých sbor Bakulovi zpěváčci. Kdo ví, že na začátku všeho byl velkorysý finanční dar amerického dárce v roce 1920? Vzpomene ještě někdo, že dům byl dostavěn za peníze, které na svých koncertech vyzpívali dětští členové tohoto hudebního tělesa? Dnes již nic nenasvědčuje tomu, že tu žili a pracovali lidé, kteří se zasloužili o Československou republiku. Jejich dílo nesmí být zapomenuto!

Doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D.

působí na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, kde přednáší speciální pedagogiku. Tento obor pro sebe objevil v čase sílící „normalizace“, neboť od roku 1975 patnáct let pracoval jako vychovatel v Jedličkově ústavu v Praze.

Sanopz_2011-10-03.jpg