Back to All Events

Výstava Zvi Hecker


Od 15.7. do 6.10. 2019 se koná ve Winternitzově vile výstava s názvem „DŮM NEUMEISTER“ VÝSTAVA SKIC ZVI HECKER. Kurátory výstavy jsou Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec z Kabinetu architektury. 

Winternitzova vila vystavuje kresby a nákresy provedené architektem Zvi Heckerem v letech 2017–2018 pro "Dům Neumeister", jenž se nachází v Monte Fumo, Itri, mezi Neapolem a Římem. Jedná se o tichý dialog mezi dvěma rodinnými domy navrženými v různých časech a na různých místech. Výstava ukazuje zdlouhavý proces navrhování "Domu Neumeister" v řadě po sobě následujících kreseb.

 Zvi Hecker se narodil roku 1931 v Krakově, vyrostl v Samarkandu, studoval architekturu na Technionu v Haifě a malířství na Avni Institute of Art and Design v Tel Avivu. Učil architekturu na Lavalově univerzitě v Quebeku a na univerzitě užitého umění ve Vídni. V roce 1960 se začal věnovat praktické činnosti v Tel Avivu a od roku 1991 pracuje v Berlíně. 

Více: www.zvihecker.com, nebo:http://kabinetarchitektury.cz/zvi-hecker-dum-neumeister-winternitzova-vila-praha-5/

Projekt se koná pod záštitou starosty MČ P5 - RNDr. Daniela Mazura Ph.D. a radní pro kulturu MHMP MgA. Hany Třeštíkové. 

Partnery akce jsou ICAM, Vila Thugenhat, Kabinet architektury, MHMP

zvi-foto.jpg