20170331_104844.jpg

— Výstavy —

Vladimír Komárek - “Všední zázraky”

14.10. - 31.12.2018

Výstava jedné z velkých osobností českého umění 20. století, malíře, grafika, ilustrátora a pedagoga Vladimíra Komárka představí výběr prací jeho zralého období, pro které je charakteristická lyričnost, hluboká poetika a imaginace.

20181001_152914.jpg
 

DANA HLOBILOVÁ - "MŮJ ŽIVOT S OBRAZY A ARCHITEKTUROU"

2.9.2018 - 9.10.2018

Dana Hlobilová se narodila v Přerově a své umělecké nadání čerpala od obou rodičů. Matka byla malířkou a otec hudebním skladatelem. Jako mimořádně talentovaná byla v roce 1946, ještě před ukončením středoškolského studia, přijata do ateliéru na VŠ uměleckoprůmyslovou v Praze, kde absolvovala v roce 1951 u profesorů J. Nováka a A. Kybala. V počátcích tvorby se ve spolupráci s architekty orientovala na užité umění. Vedle několika zdařilých týmových realizací v Praze a Karlových Varech zaujala zejména světovým úspěchem na výstavě EXPO 58 v Bruselu, kde získala Diplome d’honneur za skleněnou „zpívající fontánu“. Fontána je po rekonstrukci od roku 2009 součástí Národního technického muzea v Praze.Akademická malířka Dana Hlobilová žije a tvoří v Praze a každý rok pořádá několik výstav. Je členkou sdružení pražských malířů a v letošním roceslaví krásné jubileum 90 let. 

Dana_Hlobilova_02.jpg
 

JAN GRIMM RETROSPEKTIVA   7.4. - 30.5. 2018

Grimm_banner_820x312.jpg

Rozsáhlou retrospektivní výstavu Jana Grimma, která představuje soubor bezmála 140 obrazů a kreseb, připravila ve spolupráci se Strahovským klášterem a Winternitzovou vilou Ivana Grimmová, která výstavu kurátorsky koncipovala jako volný sled životní dráhy svého manžela. K vidění je tak výjimečný a niterný soubor mnohdy poprvé vystavených děl. U příležitosti výstavy, která probíhá na dvou místech v Praze od 7.4. - 30.5. vychází retrospektivní katalog autora.

Po vystudování Akademie výtvarných umění v Praze se Jan Grimm stal představitelem linie expresivní figurace, která pro umělecky silnou generaci 70. let byla kontinuitou s předválečnou českou tradici umění. Tato generace 70. let, se ve svém malířském sdílení vývojově oddělila na expresionistické přijímání světa se silným důrazem na kontrast, grotesknost až konfliktnost. Druhý názorový okruh, Grimmovi bližší, věnoval více pozornosti uchování řádu klasických hodnot moderního umění, i v hledání témat k vyjádření subjektivních prožitků.

„Kromě děl klasického formátu se Jan Grimm zabýval i monumentálními realizacemi v architektuře. Mezi nejznámější práce ve veřejném prostoru patří 17 metrová skleněná mozaika umístěná v metru stanice Náměstí Republiky, další z kamene a cínu, z roku 1991, ve stanici metra Skalka, sgrafito v hokejové hale na Výstavišti v Praze, nástěnné malby monumentálních rozměrů v tehdejším Paláci kultury a v nemocnici Na Homolce“, přibližuje tvorbu Jana Grimma kurátorska výstavy a umělcova žena Ivana.

 

Architektura na UMPRUM 2018    4.2. - 4.4.2018

plakát  - A3 upraveny.jpg

 

Adolf Loos Plzeň

Kdy: 13. 9. – 29. 11. 2017

Prodlouženo do 31.1.2018

Výstava interiérů, které realizoval Adolf Loos v Plzni.

Jméno světoznámého architekta Adolfa Loose je kromě Prahy svázáno také s Plzní, kde na začátku minulého století vytvořil soubor unikátních bytových interiérů pro majetné podnikatele z řad tehdejší plzeňské židovské komunity. Do dnešních dnů se jich dochovalo osm, čtyři z nich jsou od roku 2015 přístupné veřejnosti v rámci pravidelných komentovaných prohlídek.

A právě s Loosovým plzeňským dílem se můžete seznámit prostřednictvím výstavy Adolf Loos Plzeň, která se uskuteční do konce listopadu ve Winternitzově vile v Praze. Prostřednictvím dobových i současných fotografií a textů přibližuje návštěvníkům příběh několika bytových interiérů, které vedle originálního designu vynikají také svojí pohnutou historií.

Výstava je součástí stálé expozice, takže ji můžete navštívit kdykoliv během otvíracích hodin. Pokud byste rádi návštěvu spojili s dalším programem, je třeba rezervovat lístky dopředu.